Svar:
Last Updated: 2023-05-02     Views: 12

Funktionen expande/collapse funkar inte så bra tillsammans med ramarna som är runt rubrikerna på rubriknivå 1. Ramarna behövs för att rubriken ska ha ett längre avstånd till övre kanten på sidan än det som är hårdkodat i word.

För att få fram texten igen högerklickar du på rubriken > Visa/dölj > Expandera alla rubriker.

För att navigera mellan olika rubriker och få en helhetssyn över dina rubriker kan du istället ta fram navigeringsfönstret, se mer på https://slu-se.instructure.com/courses/458/pages/anvand-navigeringsfonstret.


 

Related Topics