Svar:
Last Updated: 2022-07-06     Views: 9

Om du skriver ett självständigt arbete på avancerad nivå (masterarbete) ska du skriva en populärvetenskaplig sammanfattning.

Enligt Utbildningshandboken ska det finnas en populärvetenskaplig sammanfattning av arbetet på svenska eller engelska i alla självständiga arbeten på avancerad nivå. Här kan du läsa mer om beslutet: