Svar:
Last Updated: 2022-06-30     Views: 11

I Word använder man olika format/formatstilar för att tala om hur layouten ska se ut. 

Till exempel kan du bestämma att en rubriknivå ska ha ett bestämt format (Arial, 16 p, bestämt radavstånd före och efter). Du behöver då inte göra de inställningarna manuellt varje gång du ska skriva en rubrik, utan använder samma formatstil för allt som ska ha samma layout. Du kan se alla formatstilar genom att öppna formatfönstret. När du skriver markerar du vald text och väljer exempelvis "Rubrik 1" så får all text med den formateringen samma layout och storlek. 

I dokumentmallarna har vi lagt in ett flertal format för att göra det enklare för dig när du skriver ditt arbete. Du markerar din text och väljer önskat format så blir det automatiskt rätt layout.

Related Topics