Svar:
Last Updated: 2023-07-25     Views: 393

Steg 1: Skapa ett konto och logga in på http://www.mendeley.com/

Kontot gör att ditt Mendeley bibliotek lagras i molntjänst och synkas mellan enheter och för att logga in på din Mendeley reference manager

Steg 2: Ladda ned Mendeley reference manager.

https://www.mendeley.com/download-reference-manager/windows

Ladda ner och installera på din dator

Öppna och logga in i Mendeley reference manager.

Steg 3: Installera Mendeley Cite for Microsoft word

I Mendeley reference manager

Fliken: Tools -> Mendeley Cite for Microsoft Word (Följ sedan anvisningarna)

OBS! SLU Windows miljö tillåter inte några tillägg från molntjänster. Tillägget Mendeley Cite för Word fungerar därför inte för Word som är kopplat till Office 365 och SLU. Till Office 2016 och Word 2016 fungerar tillägget till Mendeley, alternativt ett personligt Word. 

Steg 4: Installera Mendeley web importer

Behövs för att kunna importera referenser från webbsidor.

Fliken: Tools -> Mendeley web importer

Steg 5: Prova att använda Mendeley.

Hitta en referens i Primo SLU-biblioteket och spara referensen till Mendeley. (Alt 1) Klicka på Mendeley ikonen - följ anvisningarna)

(alt 2 Klicka på Ladda ner i RIS-format -> Gå till Mendeley ->klicka på ”Add new” ->File(s) from computer – Klicka på den nedladdade filen (finns troligen i mappen hämtade filer)

Öppna ett worddokument och sök upp en referens i Mendeley cite. Markera referensen (en eller flera). Klicka på ”insert citatation” för att infoga referensen i texten.

Klicka på More och ”Insert bibliography” för att skapa referensen i referenslistan.

För att byta till SLU:s Harvardstil klicka på fliken ”Citations style” sök upp stilen Acta Universitatis Agriculturae Sueciae (Swedish University of Agricultural Sciences) klicka på stilen och sedan klicka på ”update citation style”

Related Topics