Svar:
Last Updated: 2022-01-03     Views: 51

Steg 1: Skapa ett konto och logga in på http://www.mendeley.com/.

Kontot gör att ditt Mendeley bibliotek lagras i molntjänst och synkas mellan enheter och för att logga in på din Mendeley Desktop

Steg 2: Ladda ned Mendeley Desktop.

Windows

https://desktop-download.mendeley.com/download/Mendeley-Desktop-1.19.6-win32.exe

Mac OS X

https://desktop-download.mendeley.com/download/Mendeley-Desktop-1.19.6-OSX-Universal.dmg

Ladda ner och installera på din dator

Öppna och logga in i Mendeley Desktop

Steg 3: Installera MS Word plugin

I Mendeley Desktop

Fliken: Tools -> Install MS Word Plugin (Följ sedan anvisningarna)

Steg 4: Installera Mendeley web importer

Behövs för att kunna importera referenser från webbsidor.

I Mendeley Desktop

Fliken: Tools -> Mendeley web importer


Steg 5: Prova att använda Mendeley.

Hitta en referens i Primo SLU-biblioteket | Externwebben och spara referensen till Mendeley. (alt 1) Klicka på Mendeley ikonen - följ anvisningarna)

(alt 2 Klicka på Ladda ner i RIS-format _> Gå till Mendeley ->klicka på ”Add new” ->File(s) from computer –>Klicka på den nedladdade filen (troligen i mappen hämtade filer)

Öppna ett Word dokument. Under fliken Referenser finns Mendeley ikoner. Klicka på Insert Citation, sök referens i fältet, klicka på ok för att infoga referens i texten.

Klicka ”Insert bibliography” för att skapa referensen i referenslistan.

För att byta till SLU:s Harvardstil gå in i Mendeley Desktop

Fliken: View ->citation style -> more styles  -> fliken Get more styles  sök på Acta Universitatis Agriculturae Sueciae (Swedish University of Agricultural Sciences) klicka på stilen och sedan klicka på ”install”

Related Topics