Svar:
Last Updated: 2022-06-29     Views: 70

Om den gula texten med instruktioner inte döljs trots att du har Visa/Dölj knappen på dölj så kan det bero på dina inställningar i Word.

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/73447/images/bildB.jpg

Gå till Arkiv > Alternativ > Visa och se till så att du inte har inställningen "visa alltid dold text".

Related Topics