Svar:
Last Updated: 2021-01-28     Views: 82

Steg 1: Ladda ned Zotero software + Zotero connector  

www.zotero.org/download/  
 
Se till att inga ordbehandlingsprogram är öppna under nedladdningen. 

Zotero connector gör att du får tillgång till Zotero via ett tillägg (kan se ut som en ikon eller flik) i din webbläsare. 

Steg 2: Skapa ett konto och logga in på Zotero online 

https://www.zotero.org/user/register 

Kontot gör att ditt Zoterobibliotek lagras i molntjänst och synkas mellan enheter. 

Behövs för att synka Zotero software med Zotero online. 

I Zotero: 
Edit - Preferences - Sync - Fill in username and password - Set up syncing. 

Steg 3: Ladda ned stilfilen för SLU:s Harvardstil  

Gå till www.zotero.org/styles 
Sök fram stilfilen för SLU:s Harvardstil heter Acta universitatis agriculturae Sueciae och klicka på den (den laddas ner automatiskt).

Du kan även välja att ladda ner stilfilen från Zotero:
Edit - Preferences - Cite - Styles - Get additional styles - Acta universitatis agriculturae Sueciae. 

Steg 4: Kontrollera att Zotero Plug-in visas som en flik i Word  

Fliken behövs för att du ska kunna infoga referenser från Zotero till din text i Word. 
Om du behöver lägga till den manuellt i Zotero: 

Edit - Preferences - Cite - Word processors - Install Microsoft Word Add-in. 

Stäng ned både Zotero och Word. När du öppnar igen bör Zotero synas. Ibland behöver man även klicka i att macros ska tillåtas när man öppnar word, för att fliken ska synas.

Steg 5: Prova att använda Zotero  

Hitta en referens i bibliotekets söktjänst Primo (www.slu.se/site/bibliotek/) och spara referensen till Zotero.  

Öppna ett worddokument och välj “add citation” för att infoga referensen i texten.  

Välj ”add bibliography” för att skapa referensen i referenslistan.