Svar:
Last Updated: 2020-12-14     Views: 45

Tryckt material

Tack vare att avtal mellan SLU och Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia) har lärare tillåtelse att använda upphovsrättsskyddat material (texter, bilder och noter) i sin undervisning.

Vissa begränsningar gäller, t ex får man normalt inte kopiera upp obligatorisk kurslitteratur. Det är OK att t ex använda upphovsrättsskyddade bilder i en powerpoint som enbart är till för de egna studenterna och inte publiceras offentligt.

En vanlig fråga handlar om 15/15-regeln. Det går bra att kopiera/scanna och sprida (enbart till sina studenter) enligt nedan.

15/15-regeln Du får kopiera och dela 15 %, men inte mer än 15 sidor, från en och samma analoga förlaga, t.ex. från en bok, per student och kalenderhalvår. Du får kopiera motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala publikation per student och kalenderhalvår

Läs alla regler i Kopieringsguide för högskola och universitet

Upphovsrättsskyddad film i undervisningen.

Normalt sett är all film upphovsrättsskyddad och får inte visas offentligt om man inte har tillstånd. Undervisning räknas som offentlig visning. 

SLU har avtal med UR Access vilket innebär att allt deras material är tillgängligt för oss, och alla deras filmer är tillåtna att använda i undervisningen. Man når deras utbud via https://uraccess.net/ Logga in med SLU-id för att komma åt allt. Det mesta går också att nå utan inloggning på https://urplay.se/

Man får inte visa filmer från Netflix eller andra streamingtjänster offentligt. När man skaffar sitt konto ingår man ett avtal om att det endast är för privat bruk.

Youtube-filmer får visas om de har en CC-licens som tillåter detta. Det är däremot tillåtet att bädda in Youtubefilmer i Canvas även om de inte har CC-licens. Källa: Legala handboken [2020-12-11]

Rekommendation: om en lärare vill att studenterna ska se t ex en Youtube- eller Netflix-film kan hen be studenterna att se den själva, med egna konton och inloggningar, istället för att de ser den tillsammans. Då bryter de inte mot reglerna.