Svar:
Last Updated: 2020-10-29     Views: 79

Studentens godkännande av publicering och ett eventuellt embargo är oberoende av varandra. De fyller olika syften. Om en uppsats ska beläggas med ett tidsembargo innan den blir öppet tillgänglig, till exempel om en vetenskaplig artikel ska skrivas från innehållet, bestäms det av institutionen och meddelas biblioteket på samma sätt som tidigare (Läs om embargoförfarandet här).  

Studenten kan alltså godkänna publicering, men uppsatsen kan sedan dessutom ändå beläggas med ett tidsembargo om alla är överens om det. Om studenten kryssat i Nej är embargo av naturliga skäl inte tillämpligt.