Svar:
Last Updated: 2020-10-29     Views: 16

Om institutionen vill använda en egen mall kan biblioteket hjälpa till med att få in text och rutor för godkännande i mallen.  
Om inte det är önskvärt måste institutionen inhämta och spara godkännande från studenten på annat sätt och markera att sådant godkännande finns vid deponeringen i Epsilon. För hjälp med utformning av ett sådant godkännande hänvisar vi till Enheten för juridik.