Svar:
Last Updated: 2020-10-29     Views: 50

Ja, sidan med godkännande av publicering ska ligga kvar i uppsatsen. Den behövs för att bibliotekets redigerare ska kunna se studentens val.