Svar:
Last Updated: 2020-11-03     Views: 17

Från och med 1 januari 2021 kommer arbeten inte att publiceras i Epsilon där det inte finns ett dokumenterat godkännande av studenten. Arbetena ska fortfarande deponeras i Epsilon för arkivering och registrering av metadata. Datumet avser när arbetet är godkänt och avklarat enligt Ladok.