Svar:
Last Updated: 2020-10-29     Views: 71

Om studenten inte gjort något val eller om Nej-rutan är ikryssad, ska uppsatsen ändå deponeras i Epsilon för arkivering. Information om uppsatsen kommer att sparas och synas i Epsilon, men uppsatsen kommer inte att bli tillgänglig att läsa online.  
Om institutionen inte använder bibliotekets mall och har inhämtat godkännande för publicering från studenten på annat sätt ska detta markeras vid deponeringen i Epsilon av administratör.