Svar:
Last Updated: 2020-10-29     Views: 7

Studenten är upphovsperson till sin uppsats och enligt upphovsrättslagen måste SLU inhämta tillstånd från hen innan publicering i Epsilon kan ske. I bibliotekets mall för studentarbeten finns nu inlagt ett avsnitt där studenten meddelar sitt beslut.

Om institutionen inte använder bibliotekets mall och har inhämtat godkännande för publicering från studenten på annat sätt ska detta markeras vid deponeringen i Epsilon av administratör.