Svar:
Last Updated: 2020-09-23     Views: 15

I de flesta fallen kräver förlagen att du som författare använder ett så kallat ”author accepted manuscript (AAM)”. Det är den sista versionen av din artikel innan den typsatts och formaterats av förlaget. Versionen ska innehålla ändringar till följd av sakkunniggranskning men sakna förlagets layout, logotyp och typsättning.

Ovanstående hör till normalfallet, men det kan skilja mellan olika förlag. Om du är osäker kan du alltid kontakta biblioteket eller sök upp tidskriften i sherpa/romeo.

Om du saknar tillgång till rätt version av artikeln finns den ofta tillgänglig eller arkiverad hos förlaget. För att få tag på olika versioner av dina artiklar kan du testa att logga in på förlagets submission-system och leta dig fram till rätt version. I ditt personliga konto bör du kunna finna det. Open Access Button (ett ideellt initiativ för att öka parallellpublicering) tillhandahåller följande guider för att navigera rätt i förlagens system.

Om detta inte skulle röna någon framgång kan du alltid mejla förlaget och be att få ditt ”author accepted manuscript”.