Svar:
Last Updated: 2020-08-25     Views: 25

Genom att publicera dig i en av de tidskrifter som ingår i våra avtal för öppen tillgång. Vi har avtal med flera av de största vetenskapliga förlagen (bl.a Elsevier, Wiley, Springer m.m) som innebär att du som författare inte debiteras för öppen tillgång.

För att få finansiering via avtalen krävs det att corresponding author är affilierad till ett i avtalet deltagande lärosäte.