Svar:
Last Updated: 2020-08-26     Views: 32

Det finns två huvudsakliga vägar; 1) genom att publicera din artikel i en öppen tidskrift och 2) att parallellpublicera artikeln i SLU:s publikationsdatabas. Du kan hitta information om dessa olika sätt här 

Den första vägen är självförklarande men ofta tillkommer en publiceringsavgift från förlaget. Glöm därför inte att konsultera SLU:s avtal för öppen tillgång som slutits med flera av de större förlagen (ex. Elsevier, Wiley, Springer, m.m.). Om din tilltänkta tidskrift omfattas av ett avtal överförs kostnader för öppen tillgång från dig till universitetet. På så vis slipper du betala.

Den andra vägen innebär att du tillgängliggör en manuskriptversion av din sakkunniggranskade artikel i SLU:S publikationssytem. Detta kallas parallellpublicering och görs lättast genom att registrera din artikel i SLUpub. De flesta tidskrifter tillåter att du publicerar en accepterad version av artikeln som förlaget granskat, den så kallade författarutgåvan, som saknar förlagets formateringar, logotyp och paginering.

Om du inte sparat rätt version lokalt kan du ofta hitta rätt version via tidskriftens förlagssystem. Open Access Button har tagit fram guider för hur du via dessa system kan få tag i ditt accepterade manuskript (sorterade efter system och förlag). Om detta inte fungerar kan du alltid kontakta tidskriften och be att få ditt "accepted author manuscript (AAM). För att kontrollera förlagens regler för parallellpublicering kan du använda databasen SHERPA/RoMEO.