Svar:
Last Updated: 2020-04-24     Views: 13

Det är tillåtet att återge konstverk i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte. En typisk sådan är ett studentarbete eller en doktorsavhandling som inte ges ut på förlag. 

Som student behöver du inte få medgivande för att att använda foton som du tagit på offentlig konst.​