Svar:
Last Updated: 2020-04-02     Views: 8

Godkända självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU publiceras elektroniskt enligt direktiv i Utbildningshandboken. Som student äger du upphovsrätten till ditt arbete och behöver godkänna publiceringen.

Om du kryssar i Ja, så kommer fulltexten (pdf-filen) och metadata bli synliga, sökbara och möjliga att läsa och ladda ned för alla på internet. Om du kryssar i Nej, kommer endast metadata och abstract bli synliga och sökbara. Fulltexten (pdf-filen) kommer dock att arkiveras elektroniskt, i enlighet med Arkivlagen.

Obs, att om ni är fler än en person som skrivit arbetet, så gäller krysset för alla författare. Ni behöver alltså vara överens.