Svar:
Last Updated: 2020-01-24     Views: 71

Du loggar in på Mina lån med ditt vanliga SLU-konto (även kallat Idis-konto). 

För att låna böcker i automaten loggar du in med personnummer (12 siffror) och en 4-siffrig PIN-kod som du själv väljer under Mina lån/Personliga uppgifter.