Svar:
Last Updated: 2020-04-28     Views: 62

Det är möjligt att komplettera pdf:er med bibliografiska uppgifter direkt i Zotero. Detta kan vara bra om du t.ex. klickat på Zoteroikonen i din webbläsare men endast fått en pdf och väldigt lite bibliografisk information. Zotero föredrar att inhämta metadata från abstractsidor på webben men med denna funktion kommer du runt det. Det går också bra att lägga till pdf:er som du redan har på din dator till ditt bibliotek i Zotero och sedan inhämta metadata.

Högerklicka på pdf:en i ditt bibliotek och välj "retrive metadata from pdf". Automatiskt berikas posten med information via google scholar. För att det ska funka måste pdf-indexering vara installerat i Zotero. kan fixas via under search i inställningar. Systemet promtar användare att installera pdf-indexeringsfunktionen första gången de försöker hämta metadata från pdf, se länk nedan. 

Fungerar det inte  kan du leta upp en abstractsida för pdf:en i tex en referensdatabas och hämta metadatan därifrån (se instruktioner i filmen nedan) eller lägg in de bibliografiska uppgifterna manuellt i Zotero.