Svar:
Last Updated: 2019-08-15     Views: 398

Ladda ner stilfilen för SLU:s Harvard-stil (Acta Universitatis agriculturae Sueciae) från Zotero Style Repository. När du sedan lägger in referenser i ditt worddokument med Zotero så kan du välja vilken stil som ska användas i en lista, och när du laddat ner stilfilen kommer den finnas med i listan.

Om du vill ändra stilfil efter att du börjat skriva in referenser i ditt worddokument gör du det genom att i Word gå till Zoterofliken och klicka på Document Preferences

Om stilfilen skriver något annorlunda mot hur du vill att det ska se ut: Kontrollera information som ligger i zotero, för att se om det saknas något.

Om du vill redigera någon information i referensen: Ändra i Zotero och inte i worddokumentet. Zotero kommer skriva över dina ändringar så fort du uppdaterar Zotero i Word. Vill du göra ändringar i worddokumentet får du göra dem allra sist, och därefter inte synka med zotero. Det går att ta bort all länkning till Zotero, genom att i word klicka på "unlink citations" - men om du gör det så går det inte att ångra och ta tillbaka länkningen.

För att webbadresser till artiklar ska komma med i referensen behöver du göra följande inställning i Zotero:
Gå till inställningar/preferences under Redigera/Edit. Välj fliken Referera/Cite och Styles och bocka för alternativet "Inkludera webbadresser för pappersartiklar i referenser". 

Om du får problem med att ändringar du gjort i Zotero inte syns i ditt dokument trots att du klickar på refresh/uppdatera i word så kan du gå in på Document preferences och bocka i att det ska göras automatisk uppdatering av referenserna.

Stilfilen innehåller inte lika många källtyper som beskrivs på bibliotekets web.