Svar:
Last Updated: 2019-04-17     Views: 34

Zotero är kompatibelt med Google Docs, se länk nedan.