Svar:
Last Updated: 2019-04-17     Views: 60

Zotero är kompatibelt med Google Docs, se länk nedan.