Svar:
Last Updated: 2020-02-13     Views: 46

Det installeras en Word-plug in automatiskt när man installerar Zotero, men du kan behöva klicka i att makros ska aktiveras i Word för att fliken för Zotero ska synas. 

Ibland fungerar det inte ändå, gå i så fall till Zotero och Redigera/Edit > Inställningar/Preferences > Källhänvisa/Cite och välj fliken Ordbehandlare/Word Processor. Prova att installera tillägget för Microsoft Word igen, även om det redan står att det är installerat (det står ominstallera på knappen om tillägget redan är installerat).

För dig som använder en Mac-dator kan du behöva installera Zoteros Word-plug in direkt i Word. Öppna Word och gå till fliken Verktyg/Tools > Mallar och tillägg/Templates and Add-ins, klicka i Zotero.dotm och tryck OK. Nu ska Zoteros Word-plug in synas.  

Som alltid: Starta om ifall det blir konstiga problem efter installation!