Svar:
Last Updated: 2018-06-27     Views: 53

För frågor kring hur man refererar till olika källor hänvisar vi till bibliotekets sida Skriva och referera.

Där hittar du även annan värdefull information kring att skriva uppsats, t.ex. upphovsrätt och språkverkstad.