Svar:
Last Updated: 2018-06-18     Views: 983

Lösningsmöjlighet 1

[Följ gärna de här stegarna på infogad bilderna]

Dubbelklicka i sidhuvudet eller sidfoten på sidan där du vill att sidnumren ska ändras (klicka på första sidfoten som är fel). [002]

Detta kommer att aktivera fliken "Verktyg för sidhuvud och sidfot" (under "Design"). [001]

Inaktivera "Annorlunda förstsida". [001]

OBS! Detta kan (också) totalt förstöra förstasidans layout!!

Om detta fungerar inte (men förstörar ingenting), behåll alternativen och följ med...

Lösningsmöjlighet 2

Högerklicka på första sidnumret som är fel, för att öppna menyn. [002] [003]

Gå i "Formatera sidnummer..." [003]

Välj "Fortsätt från föregående avsnitt". [004]

Detta skulle fixa allt!

 

Om det finns flera sekvenser av nummer som är fel i dokumentet

Gör om de här 2 metoderna, i precis den samma ordning, för varje (första) nummer av varje sekvens i dokumentet. Detta skulle fixa automatiskt alla nummer i hela sekvensen.