Svar:
Last Updated: 2018-04-10     Views: 65

Studenter och anställda kan själva ladda ner kartor från Lantmäteriets tjänst Historiska kartor. De kan välja mellan flera olika format;

DjVu

Kräver installation av DjVu-plugin, fungerar f.n. bara med Internet Explorer.

PNG

Vanligt bildformat för grafik på webben. Kräver ingen installation av plugin, lite sämre bildkvalitet än DjVu.

TIFF

Högsta bildkvalitet. Kostar pengar och ingår inte i SLU:s avtal med Lantmäteriet. Studenter och anställda får betala själva.