Svar:
Last Updated: 2018-02-14     Views: 18

Ja, man kan spara filter så att de behålls mellan sökningarna.

Klicka på det öppna hänglås som finns framför respektive filter. Då stängs låset och bakgrunden blir gulfärgad.

Sedan får man "låsa upp" igen för att ta bort dem, det räcker inte att klicka "Ta bort filter".