Svar:
Last Updated: 2020-01-20     Views: 58

SLU har ett avtal med SIS (Swedish Standards Institute), som tillgängliggör standarder på förfrågan till alla på SLU. Förfrågan sker via SLU-biblioteket.

Standarderna finns tillgängliga i på SIS webbsida: sis.se. För att komma åt dem behöver du sitta på SLUs nätverk, eller vara uppkopplad med VPN.


Utbudet av standarder är litet och helt basert på efterfrågan från forskare, studenter och administrativ personal. Om du vill läsa en standard, kontakta biblioteket@slu.se. Notera att det kan ta ett par dagar innan den efterfrågade standarden blir tillgänglig.