Svar:
Last Updated: 2020-10-19     Views: 46

I SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) registreras alla publikationstyper utom studentarbeten. Du som forskare ansvarar för att registrera dina publikationer i databasen. Biblioteket importerar dock kontinuerligt nya publikationer från Web of Science Core Collection till SLUpub.

Läs mer om att registrera i SLU:s publikationsdatabas: https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-analysera/registrera-och-publicera/guide-for-att-registrera-i-slupub/