Svar:
Last Updated: 2017-05-29     Views: 38

I SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) registreras alla publikationstyper utom avhandlingar och studentarbeten. Publikationen ska vara publicerad för att kunna registreras.

Läs mer om att registrera i SLU:s publikationsdatabas: http://www.slu.se/site/bibliotek/listpage/registrera-publikationer-i-slupub/guide-for-att-registrera-i-slupub/