Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 22

I början av 2020 lanserades nya wordmallar för studentarbete, rapport och avhandling. De är varumärkesanpassade, förenklade ur användarsynpunkt och rekommenderas. Men om du redan börjat arbeta i en tidigare version finns de mallarna med instruktioner kvar.