Svar:
Last Updated: 2019-06-27     Views: 131

Kontakta IT-stöd för att få programmet installerat på din dator. 

På bibliotekets webb finns några länkar till guider för hur man installerar och kommer igång med EndNote.