Svar:
Last Updated: 2017-01-31     Views: 36

Det vanligaste problemet när EndNote börjar lägga in referenser med ett #nummer är att man har inställningen "Instant formatting is Off". Titta i worddokumentet under fliken Bibliography, högra spalten. Där går det att välja Instant formatting is Off eller Instant formatting is On. Om det står på Off, ändra till On och testa igen!

Du kan också välja att tillfälligt arbeta med # markeringarna, och när du har skrivit färdigt, klicka på "Uppdatera Citations and Bibliography". Då ändras alla referenser i texten till det format du valt, och bibliografin uppdateras.