Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 34

Det kan vara inställningen för makrosäkerhet som blockerar makrona.

  1. Gå till: Arkiv > Alternativ > Säkerhetscenter > Inställningar för säkerhetscenter (knapp).
  2. Se till att det är alternativet Inaktivera alla makron och visa ett meddelande som är valt.
  3. Stäng din fil och öppna den igen.
  4. Då bör du få frågan om du vill aktivera innehåll. Aktivera innehållet och makrona ska fungera.