Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 30

För att parentesen ska bli komplett behöver serietiteln stå i fältet Series Title och rapportens nummer i fältet Document Number i EndNote-posten.

Om rapporten saknar nummer i serien, måste du sätta in högerparentesen manuellt. Gör det antingen i fältet Series Title i EndNote-posten eller i själva referenslistan, då den är färdig.