Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 21

Då du infogar referenser i en Wordfil, får den första referensen samma formatmall som det allra sista stycket. De efterföljande referenserna får samma formatmall som den första. I ditt fall har det sista stycket i din fil råkat vara en rubrik, formaterad med en automatisk sidbrytning. Du behöver ändra, så rätt formatmall används till dina referenser.

När du använder SLU-bibliotekets dokumentmallar bör det allra sista stycket (utan innehåll) i dokumentet vara formaterat med formatmallen Referenslista/References innan du infogar den första referensen. Då slipper du problemet med en referens per sida.

För att lösa ett redan uppkommet problem kan du använda följande metod. Gör det gärna i en kopia av filen, eftersom metoden inte är utvärderad i stor skala.

  1. Ta bort rubriken References samt alla referenser.
  2. Se till att filens sista stycken är formaterade med formatmallen Referenslista/References.
  3. Klicka på knappen Update citations and bibliography, på fliken EndNote X7.
  4. Sätt in en ny rubrik References.