Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 72

Om du importerar referenser från en referensdatabas, åsätter EndNote alltid referenserna referenstypen Journal Article. Du behöver alltså själv ändra i posten till rätt referenstyp.

Det kan också hända att vissa uppgifter, som man vill ha i sin referens saknas. Enklast är att lägga till de saknade uppgifterna i EndNote-posten. Om du vill ändra i Word-dokumentet, gör det efter att alla referenser är infogade (annars ändrar EndNote tillbaka till det ursprungliga).

I en post i EndNote kan det ibland finnas flera fält med liknande namn. Det är bara då informationen ligger i det fält som har använts i stilfilen, som den kommer med i referenslistan. Du kan se vilka fält som använts för respektive referenstyp för att kunna skriva in informationen i rätt fält. Gör så här:

  1. Klicka på menyalternativet Edit > Output styles > Edit ”SLU_Avhandling_Endnote_sv_vX” (eller Edit "SLU_Thesis_Endnote_en_vX").
  2. Expandera gruppen Bibliography genom att klicka på plustecknet/trekanten.
  3. Klicka på "Template". Där kan du hitta fältnamnen.