Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 28

Ja, det går att ändra sorteringsordningen. Gör så här:

  1. I EndNote, gå till menyalternativet Edit > Output styles > Edit ”SLU_Avhandling_Endnote_sv_vX” (eller Edit "SLU_Thesis_Endnote_en_vX").
  2. Expandera gruppen Citations genom att klicka på plustecknet/trekanten. Klicka på Sort Order och därefter på ordet Other…
  3. Ändra sorteringsosrdningen för Year till A<->Z genom att klicka på knappen.
  4. Klicka OK.
  5. Spara ändringen (Ctrl+S om du använder Windows, Cmd+S om du använder Mac OS).