Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 53

När det finns flera författare till ett verk, måste de stå på var sin rad i författarfältet i EndNote-posten.