Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 29

Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på raden med texten "{HYPERLINK ...}" och välj Växla fältkoder. Du måste göra det för en rad i taget. Så här kan det se ut:

Fältkoder i innehållsförteckning