Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 159

Ta bort texten "Hittade inga poster för innehållsförteckning" och sätt in en ny innehållsförteckning så här:

  1. Klicka på fliken  Referenser > knappen Innehållsförteckning och välj Anpassad innehållsförteckning... i listan som faller ner.
  2. Klicka på OK.