Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 27

En lång rubrik kan förskjuta sidnumret åt höger. I så fall behöver rubriken radbrytas. Placera markören på ett lämpligt ställe och tryck på Shift+Retur.