Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 2944

Kontrollera att rubriken har rätt formatmall. Det är bara dokumentmallens rubriker som överförs till innehållsförteckningen.

Det kan inträffa att Word "missar" en rubrik. Innehållsförteckningen kan dock redigeras manuellt. Om en rubrik saknas, kopiera en annan rubrik av samma nivå, klistra in den på rätt plats och ändra texten och sidnumret.