Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 34

Felmeddelandet enligt bilden nedan visas då ett makro inte kan köras. 

Felmeddelande från Word

Då det gäller makrona för att infoga tabelltabellbeskrivning eller figurberskrivning kan problemet lösas.

Gör så här:

  1. Klicka på knappen Avsluta.
  2. Klicka på fliken Referenser > knappen Infoga beskrivning (Windows) eller
    klicka på fliken Referenser > knappen Beskrivningar > alternativet Beskrivningar (Mac OS).
  3. Klicka på knappen Ny etikett och skriv Tabell (eller Table, det som saknas i listan Etikett).
  4. Klicka på knappen Ny etikett och skriv Figur (eller Figure, det som saknas i listan Etikett).