Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 36

Du har förmodligen infogat bilden i ett stycke med formatmallen Brödtext/Bodytext, som har en fast radhöjd. Bara en liten remsa av bilden syns. Stycket med bilden ska ha formatmallen Figur/Image, där radhöjden anpassar sig efter innehållets storlek. Markera bilden och ändra så här:

Klicka på SLU-fliken > Bilder och tabeller/Images and tables > Figur/Image.

Om du infogar bilder med kommandot Infoga bild/Insert image som finns under menyn Bilder och tabeller/Images and tables på SLU-fliken, kommer stycket att automatiskt få rätt formatmall.