Svar:
Last Updated: 2016-07-11     Views: 80

Det går bra att låna hem det mesta som finns på SLU-biblioteket, men det finns några undantag:

  • Tidskrifter (Vissa undantag kan förekomma, t ex årsböcker och temanummer)
  • Dagstidningar
  • Kartor
  • Litteratur som är äldre än 100 år
  • Ömtåligt eller speciellt värdefullt material (t.ex. handskrifter och planschverk)
  • Litteratur från särskilda samlingar (t.ex. Örtengrenska samlingen och samlingen av äldre skoglig litteratur)