Svar:
Last Updated: 2016-10-18     Views: 267

SLU-biblioteket har tecknat avtal med leverantörer för att ge studenter och anställda tillgång till en stor mängd e-tidskrifter och e-böcker. I dessa avtal finns regler om hur resurserna får användas.

E-tidskrifter

Det är vanligtvis tillåtet att:

 • Ladda ner enstaka artiklar till sin egen dator
 • Skriva ut ett begränsat antal kopior
 • Använda för forskning, undervisning eller privata studier
 • Dela med forskare, personal och studenter på SLU
 • Publicera länkar till specifikt innehåll

Det är vanligtvis inte tillåtet att:

 • Göra systematiska eller omfattande utskrifter, kopiering eller nedladdning
 • Använda för kommersiella ändamål, återpublicera, sprida eller ändra innehåll
 • Publicera innehåll eller artiklar på webbplatser, sändlistor etc.

E-böcker

Det är vanligtvis tillåtet att:

 • Skriva ut och ladda ner ett begränsat antal artiklar, bilder och kapitel alternativt del av bok
 • Använda som kursböcker och i kurskompendier
 • Ladda ner till datorer, läsplattor och surfplattor

Det är vanligtvis inte tillåtet att:

 • Skriva ut en hel bok