Svar:
Last Updated: 2016-06-01     Views: 87

Meröppet betyder att du som student, forskare, lärare eller annan personal vid SLU har tillgång till bibliotekets studiemiljö och resurser även när biblioteket inte är bemannat. 

Du använder ditt passerkort för att komma in utanför de ordinarie öppettiderna. Vilka tider det är meröppet skiljer sig åt mellan de olika campusen, och du hittar information om vad som gäller för ditt campus här

Du lånar själv med hjälp av utlåningsautomaten. Om låneautomaten inte skulle fungerar finns lappar att fylla i, eller en beskrivning hur du kan använda din smartphone för att låna.

Väktare besöker lokalen under kvällstid.

Tänk på att inte släppa in obehöriga i lokalerna!