Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 30

Om filen är sparad i docm-format, kanske du blir hjälpt av ett svar som finns här.

Om inte det hjälper eller om filen är sparad i docx-format behöver du öppna en ny kopia av dokumentmallen och klistra över din text till den. Det brukar inte bli problem med det. Klistra över all text fr.o.m. ditt första kapitel för sig och skriv in texten på sidorna dessförinnan eller klistra över en sida i taget. Detta p.g.a. att det finns avsnittsbrytningar i början av filen. Om du har gjort egna avsnittsbrytningar i texten, är det lämpligt att klistra över avsnitten ett och ett.