Svar:
Last Updated: 2020-04-21     Views: 61

När du öppnar ditt dokument på en annan dator än den du tidigare använt så händer det att SLU-fliken och makron inte följer med. Om filen är korrekt sparad i docm-format och dokumentmallen är installerad i den nya datorn, så kan orsaken vara att din dator inte förstår vilken dokumentmall som ligger till grund för den aktuella filen.

Gör så här för att koppla ihop filen med dokumentmallen:

Word 2013 och 2010

  1. Om inte fliken Utvecklare finns i menyfliksområdet, klicka på fliken Arkiv > Alternativ > Anpassa menyfliksområdet. Bocka för Utvecklare under Primära flikar.
  2. Klicka på Dokumentmall på fliken Utvecklare.
  3. Klicka på Koppla och leta fram dokumentmallen.
  4. Klicka på Öppna.


Word 2016

  1. Klicka på Verktyg i menyraden och välj alternativet Dokumentmallar och tillägg.
  2. Klicka på Koppla och leta fram dokumentmallen.
  3. Klicka på Öppna.